Centrum nápovědy > Clo a DPH

Clo a DPH


Zásilky odesílané do ČR ze zemí EU nejsou předmětem celního řízení.
Zásilky odesílané do ČR ze zemí mimo EU jsou předloženy k celnímu řízení.


schema clo a DPH


CZECHeBay není účastníkem celního řízení a neprovádí platby za clo ani DPH.
V případě potřeby Vám poskytneme instrukce s potřebnými doklady pro celní řízení.

Výpočet celního dluhu:
CLO = x% z (hodnota zboží + poštovné)
DPH = x% z (hodnota zboží + poštovné + CLO)

Zdroj: Celní správa České republiky
Celní sazby naleznete v celní databázi TARIC